جلال مظلوم شعر روستا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

بسمه تعالی

هنوزم دیر نشده

هنوزم دیرنشوده عاقلِ خوب ومهربون /

قدرلحظه لحظهِ عمرگرامیته بدون

هنوزم دیرنشده باید که مهربون بَشم/

بندهء خوب خدا صادق ونون رسون

هنوزم مِشه کمک کنِم به شکل یاوری/

باری از رو دوش مستمند خسته وردَری

هنوزم مِشه زخرمن تمام داشته ها/

کوسن نیازمداره کناری بگذری

هنوزم نون حلال خوردن کمال وشرفَ/

محترم زندگی کردن تا دم مردن کمال وشرفَ

هنوزم دیرنشده که دل رَ رُفت و روب کنِم

صله رَحِم کِنم رابط ها رَخوب کِنِم

هنوزم دیرنشده نهال دوستی بنشَنِم

درخت دشمنی وکینه رَازجا بکّنِم

هنوزم مشه توکوچه ها رَ آب وجارو کِرد

هنوزم مشه برف همسایه ها رَ پارو کِرد

هنوزم مشه بزرگترها رَ احترام کِنِم

پیش پای پدر از روی ادب قیام کِنِم

هنوزم دیرنشوده گذشت وایثار ووفا

خریدارپیدامشه براش توی هر دوسرا

هنوزم دیر نشوده برای پرداخت دیون

تاکه دریوم الحساب به کس نباشی مدیون

هنوزم دیرنشوده یک جمله رَیادت نِرَ

بگو معزرت مُخوام باهرکه ازتو دلخورَ

معزرت خواستن کلامی هست که اعجاز مِکِنه

شاه کلیدی هست که خیلی قفلها رَوامِکِنه

هنوزم دیر نشوده بهرندامت از ذنوب

مِشه حقاً توبه کرد وباز بشی آدم خوب

هنوزم راه خدا ازهمه راه ها بهترَ

صراط مستقیم البته به حق نزدیکترَ

ارتباط باخدا اگرگرفتی به خدا

از مظلوم یادت نِرَ درُم التماس دعا

 

سراینده مظلوم

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 بهمن 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 2 بهمن 1393
http://upload7.ir/uploads//9213c77fef9c3cb9da71bc5938bac97f75612e17.jpgـءاترنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 29 دی 1393

  بسمه تعالی

سفرنامه عشق

شُکرلل له که خدالطف به این بنده ناقابل کرد@

لایقم کرد وبه خیل زائرین داخل کرد

شاغل کوی علی گشتم و هم زائر او @@

 من ندانم که چه کرد آنچه علی بادل کرد

شدفراهم سفر مـا به نـجف خیلی زود @ @

مشگلات سـر راهم همـه رابـاطل کـرد

شد همه بهانه اش حرفه وشغل وکارم @

 لطف حق بودکه ما رابه نجف شاغل کرد

جاهلی گفت که تصمیم تو دور ازعقل است@

گفتمش عشق حسن عقل مراذائل کرد

نود و دو نیمه دی کردم آغاز سفر  @@@@

تیم در خانه ئ آماده شده منزل کرد

هفت نفرنیک مرا همره وهمکار شدند@

 هدف مـشترک این جمع بـه هم همدل کرد

راستین بود مجیدی سلوکی دوباجناق @@@

 عامری من ورضاگروه ماکامل کرد

بس فیوضات فراوان بود در بطن سفر@@

هر که قدرخرد ومعرفتش حاصل کرد

زیرایوان نجف خواندن قرآن شیرین@

ای خوش آندل که چنین شهد به کام دل کرد

بوسه برمرقد مولا زدن وچرخیدن @@

دائما عـرض ادب محضر آن عـادل کرد

به جز آن کسب تجارب بود وآموزشها@

دل لب تشنه من  قـرب به آن ساحل کرد

رفت در حافظه ام بعضی ز الفاظ عرب@

چون مراطالب خود دید نرفت منزل کرد

گاه گاهی مشکلاتی هم فراهم می شد @

مثل سرما خوردگی که بعضی را پنچل کرد

اربعین شه دین شهر نجف غوغا شد @@

 رفت وآمد درتمام شارعان مشگل کرد

سیل عشاق پیاده رو سوی کرببلا @@

اشگ این سینه زنان تربت راهش گل کرد

همره خیل پیاده رفتمی تابردوست@@@@

غم نبودم که کف پای همه تاول کرد

حمد گفتم به خدایی که عنایت کرد او@@@@

قسمتم زیارت قـبرابوفـاضل کرد

مدتی شانه من درد فراوانی داشت@@@

درد از شرم علی خود یقه ام راول کرد

مختصرهم بشنو وصف مواکبهارا@@@

خادمینی که به زائر خدمتی قابل کـرد

احتیاجات تمام زائران خُرد بزرگ@

 درمواکب برطـرف کــرده ویا مـسهل کـرد

بذل وایثار وعنایت می نمودندکثیر@@@

درعوض بایدکه لعن شمر آن قتل کرد

گفتنی در مورد شهرنجف بسیار است@ 

برگ سبزیست که این شعرمرا ناقل کرد

سیمهای کهرُبا مانند تارعنکبوت@@@@

متحیرم چه کس رسم چنین پاذل کرد

ازنظافت خبری نیست به جز دور حرم@

شهردارنجف انگار که کارش ول کرد

شرف شهرنجف ازعلی و رهرو اوست@

ورنه باید دراین شهربه کل کاهگل کرد

من مظلوم ورفیقان طی هفتاد دو روز@@@@

گنبدان حوزه علمیه راکامل کرد

زینتی بحرنجف شد چهار گنبد به یقین@@

همت پارسیان آن گنبدان خوشگل کرد

باردیکرشکرگویم خالق وهم رب خیش@@

سفری پر برکت این بنده را شامل کرد

نایب وزیاره بودم ازهمه ملتمسین@@@

من سفارش بردم ویقین علی واصل کرد

 

سُراینده جلال مظلوم

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 دی 1393
بسم الله الرحمان الرحیم
آخ بگردُم دینَت
یا رسول الله به قربونِ تو وآئینَت @ @ 
خیلی مردانگی داشتی آخ بگردُم دینَت آخ بگردُم دینَت
اگه خاکستر وخاشاک مِرختن روسرت@ 
 باز پـرسیدی توحال دشمن بی دینَت آخ بگردُم دینَت
عرشیان جشن بگیرن شب میلاد تورا @
عـرش را آینه بـندان کنن و هم زینَت آخ بگردُم دینَت
همچو خورشید درخشان و پُرازنورامید@
ماه شرمنده شود ز چهرهء سـیمینَت  آخ بگردُم دینَت
هم خداوند و ملائک به تو گویند درود @
هرکه داردبه توایـمان بشودتسلیمَت  آخ بگردُم دینَت
رحمتٌ لل عالمینی بهرابناء بشر    @
بجزازلطف ومحـبت کس نــدیـده کینَت  آخ بگردُم دینَت
خلق وخوی خوش تو زبانزدعالم شد@
تابه جایی که خـدا هم مِـکنه تـهسینَت آخ بگردُم دینَت
باهمه حلم وصبوری که خدادادبه تو@@@
بازهم کینه جاهلان کند غمـگینَت آخ بگردُم دینَت
هرکه راعقل سلیم است ودلش بی زنگار@
سـودها می بردازقول لب شیرینَت آخ بگردُم دینَت
توکه آن مردم جاهل بکشاندی  بفلاح@
جلوۀحق به وجودت بـودایـخوش تینَت آخ بگردُم دینَت
قربونت بُرم تو هم مثل خودُم یتیم بودی@
درکش آسون برام مصائب سنگینَت آخ بگردُم دینَت
درک موکمترازآن است که وصف توکنم@@
لیـک گویندکندجـن وملک تمکینَت آخ بگردُم دینَت
عزرائیل هم با اجازه وارد بیت توشد@@@
این مـراتب هم بودازنگه حق بینَت آخ بگردُم دینَت
هرکه دلواپس اعمال بد خویشتن است@
باتـمسک می توان اخذکند تسکینَت آخ بگردُم دینَت
یارسول الله شفاعت نکنی بیچاره ایم@@@@@
امیدماتوئی وعترت معصومینَت آخ بگردُم دینَت
خدایاحق پیمبرکه بود منجی ما@@@@@
کـن عطا خـیر دو دنیا تو بگو آمینَت آخ بگردُم دینَت
شماهم اگرکه لذت بردن ازای شعرمو@
به جلال بِگن که خوب بوداثرو تدوینَت آخ بگردم دینَت

شعرازجلال مظلوم  18/10/1393

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 دی 1393نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 مهر 1391

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

" alt="" />نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : الف وب، الف ب،
          
یکشنبه 23 مهر 1391
 •  

    بسم الله الرحمان الرحیم

   •  

    رمِضون ورِمِضون ورمِضون

     مــاه نغمـه هــای قـرآن واذون

     نزول قرآن ایام    مبارک رمضون

     بیـاغـفلت نکـن  وقــدرش بـدون

     خدادعوت مِکِنه  بنده  هاشه به مهمونی

     زن ومرد خوردو  بزرگ پیروجون

     هرکه مهمون  خدابشه  نونش توروغنه

     سفره ی  خداخیلی  رنگینتر  ازاین واون

     پیش حق مهمونی   رفتن لباس نو ِنمِخه

     لباس وغذا مده   حتی بدون یِقرون

     نیت پاک مخه که   چاشنیشم تقوابشه

     خداوندعالمه بر   نیت واسراردرون

     هرمکلفی که عذری   ندره روزه بشه

     خدابهرروزه  خورهم    خط  کشیده هم نشون

     نُه چیزه که روزه   رَباطل باطل مِکنه

     اولش خوردن  وآشامیدنه  چون آب ونون

     دومش جماع  سومیش استمناعه

     توضیح کامل اگه   خواستی رساله رَ بخون

     چهارمی دروغ  بستن  به خدا وبه رسول

     مطمئن باش که  برات  تموم مشه خیلی گرون

     گرد وخاک به حلق   رسوندن مبطلات پنجمه

     پس مواظب باش  وگرد  وخاک به حلقت نرسون

     ششمی باید سرت   به زیرآب فرونره

     غُطه خوردن توی ای   ماه خودش دره فن وفنون

     هفتمین کاری که   روزه رَ خرابش مکنه

     باقی ماندن بر جنابته  تابه هنگام اذون

     هشتمین اماله کردن  یا  همون تنقیه هست

     نباید تنقیه  انجام  بشه باچیز روُن

     نُهمش قی کردنَ   ازروی عمد واختیار

     پس ای نُه کاراگه  عمدی  نبشه مبطل ندون

     خداوندبه  بنده  هاش   خیلی عنایت مکنه

     ضرر  وخسران نه   خواسته   بهرهیچ کس هیچ زمون

     رمضون چندروز جانسوز  وپُر ازماتم دَره

     ایــام شـهـادت   اول امــام شـــیعیون

     شبهای قدر اگه   قدرش بدنم نعمتیه

     ملائک پایین مین   دست جمعی از آسمون

     سرنوشت آدما تو   ای سه شب تعیین مشه

     پس باید داخل بشی   تو مجلس آشتی کنون

     دعا کن ازسر اخلاص  اجابت حتمیه

     بهرحلّ  مُشگلات.امن   یُجیب زیاد بخون

     لا تزغ قلوبنا  بعد اِزهدیتنا

     اگه غیر ازاین بشه   نه این دنیا درُم نه اون

     

    اگه ارتباط باخدا گرفتی  مظلومم یادت نِره

     محتاجیم ما به دعا   چاکرم از خودت بدون

     

     

   •  

   • سراینده جلال مظلوم

   • شادی زمان ومکان نمی  خواهد کافست که دل بخواهد

    

    

   سرچشمه خوار کردن دیگران  از بی شرمی وبی ادبی است

    

    

    

   ارزش شخص به ارزشی  است که برای وقت خودقائل می شود

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 5 مرداد 1391

http://uploadfa.net/uploads/13507579081.jpg" alt="" />باسلام خدمت دوستان وبازدیدکنندگان محترم وگرامی نکاتی را باید درمورد شعر{یادش بخیر}به عرض برسانم چندهدف راباسرودن این شعردنبال کردم که عبارتند اززنده کردن آداب رسوم وشناساندن ابزارهایی که درقدیم استفاده میشود وامروزه نایاب یا کم یاب است همچنین لحجه واصطلاحات روستا وخانه ها ومشکلاتی که در دههءبین 1340 تا1350 وجود داشت را به نسل امروزمیباشد درهمین رابطه یک تئاتربانام نرم افزار جادویی به مناسبت 22 بهمن سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب در محل مسجد روستای بازمرگان اجراء کردیم گرچه آنطوری که مدنظربنده بود درنیامد ولی به نسبت نبود امکانات وبازیگران بی تجربه خوب بود ولی من امیدوارم شرایطی فراهم شود تابتوانم فیلمی مفصل درهمین رابطه بسازم     

                              بسمه تعالی

یادش بخیر

یادش بخیر خَنهای گُمبزی

اُجاقی داشت گوشش بری آشپزی

یک کنارش کُندوی آرد وگندُم

ذخیره ی زمستونای مردم

رخت ولباسهااکثراًپینه داشت

ذوق مِکرد هرکس کَُشِ نو گیوه داشت

زمستونا کرسی هم برقرار بود

گوشتای به چوب کشیده هم قطار بود

نفت مِخریدُم دو قِرون باشیشه

ننم مُگفت خداکنه که یکهفته بکیشه

برق وآب وگاز کجابوداو روزا

بُزمرگی ازسِرما مُمُردن بُوزا

حموم خزینه که کِردن خِراب

درموردش مِشه نویشت یک کتاب

عمورجب حمومی بِنده خدا

آب مِکشید ازتو چاه باچرخ چاه

خزینهءحموم رَ پُور اُو مِکِرد

گلخندشم اتیش وپُور توو مِکرد

هرکس باهرعیب وباهرایرادی

ازهرطایفه وازهرنژادی

بلا استثنامِرفت تو خزینه

چون تنها حموم قِلعه همینه

کچلی وسالک وصد جور مرض

نصیب مامیشُد ولی بی غرض

وسیله ایاب وذهاب گاری بود

ازقلعه تاشهررفتن اوسالها گرفتاری بود

اگه یکی رَ مِگریف آپاندیس  

خودش مُگفت امید بزنده بودنُم نیست

سرگرمی جونا بود توپ بَزی

امّا نه مثل فوتبال امروزی

توپ دیونه توپ زنجیری توپ چایی

چه خوب بود وقتی مِنداختن گوش تویی

بُجول بزی رونق داشت زمستونا

چهار بُجول وخطی وسُرندنا

ارقن داشتُم گوشتیل وچندتا هم توش

کیف مِکردُم وقتی یکی مشود لوش

قج قجونک رویخهای جوب نر

هم لذت داشت هم اینکه کلی خطر

بزی دورنه زیرجولی چه خوب بود

برگذارش اکثربعد ازغروب بود

شونشینی باهم به زیر کرسی

گندُمای بوداده بود وقیسی

موشی و لامپابود گاهی گرد سوز

تپه گو بود بجای گازامروز

خدا نیّره او روزار دوّره

خواب همچوروزها ملال آوره

روزی صدهزارشکرحق رَ بُگُم بازم کمه

چون به بَرج قدیم هرکس امروزه یک حاتمه

خدایا درهر شرایط ماها رَتنها مگذار

حتا تو یک لحظ ما رَ به.خودما وا مگذار

گمبزی=خانه گنبدی  قرون=ریال  بُوزا=بز  گلخند=محلی


که باآتش آب حمام خزینه راگرم میکردند  پُرتوو=تابش آتش


  رازیاد کردن  بجول= استخانی مخصوص که در زانوی


گوسفندان یافت می شود و وسیله ای بود برای بازی درقدیم


ارقن گوشتیل توش=انواع بجول   لوش=کسی که تمام


بجولهایش راباخته     دورنه زیرجولی =نوعی بازی درقدیم


  موشی=نوعی چراغ بدون لامپ  تپهگو=نوعی سوخت که


ازمدفوع گاو تهیه می شود
ِ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 7 اسفند 1390
djish8yhbopqzyp1ahz.jpg" alt="نمایش" />نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 اسفند 1390
jcu4qfht3k25nh8gfxtd.jpg" alt="" />نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 اسفند 1390

  بسمه تعالی>

به نام کسی که این عالم ازاوآمدپدید

صانع انواع مصنوعات وکل ماتُرید

صنعتی که امروزه دنیا رَ درنوردیده

حتا به دورترین کوره دهاتم رسیده

سوژی شعرموشدتا کمی وصفش بُکُنم

خبرازخوب وبدش درحد درک خود بُُدُم

این وسیله مثل برق وگاز وهرچیزدگر

هم منافع دَرَهم مشگلات وکلی خطر

اگه خوب استفاده کِنی سعادت مِبینی

اگه بیراهه بری باهاش خسارت مِبینی

این وسیله اوّلش بری بعضی بود کلاس

امّا کم کم شده لازم مثال رخت ولباس

برِی هرکسی با هرسن وهرمقدارسواد

استفادش راحتَ سربِندَزی مگیری یاد

خارجی کامپیوترخاندش خودی رایانه

بهترِدوری کِنم ازگویش بیگانه

مُ دلُم مُخاست که اُستادعلوم همی رایانه بَشُم

لا اقل تویکی ازرشته ها صاحب نظروخبره بشُم

چرا که رایانه عا لمگیروپرشتاب مِشه

توبِدَن خواهی نخواهی روسرت خراب مِشه

پس بیا خوب و بدِ رایانه رَ یادبگیرم

ماباید دانش بجویم تاوقتی که مِمیرم

امّا بشنو حالا ازمحسناتش کمکی

یعنی چندقطره زدریای عمیق ونمکی

شنیدی وقت رَ گفتن ازطلا بالاترَ

نباید وقت مابیهوده وارزون بگذرَ

رایانه وقت با ارزش به ما اهدامِکنه

جواب تمام پرسش هاته پیدامِکنه

توی منزلت بشین ودنیا رَنظاره کن

توی دریاها بگرد یا کاوش ستاره کن

یا اگه دلِت گریفت مِری تو روم چت مِکنی

دیدار و گفتگوبا خاله و عمّت مِکنی

با فتوشاپش مشه کارهای فوق العاده کِرد

رفع اشکال توی تصویریا به آن اضافه کرد

حتا ممکنه که جنسّیت عکس عوض بشه

تغیرِ چهرهء مرد زنانه باغرض بشه

با انترنت مشه ازمغازه ها خرید کِنِم

به دون در رفتن از حولیما پولشم بدِم

خلاصه خیلی کارها از این عجوبه بر میه

بستگی به کار برش دَرَ که مقصودش چیه

امّا بشنوکمی ازمعایب رایانه

که دام بلا برای جاهل ونادانه

دشمن از رایانه برعلیه ما سود مِبره

رایانه فرقی براش بامیدون جنگ ندَره

سایبری شنیده ای جنگ مجازیش مگن

درحد بمب اتم شناخته کاریش مِگن

ما باید هوشیار بَشِم دشمن ما رَ طور نِکِنه

زرق وبرق فاسدش چشم ما رَ کور نِکِنه

ایمان وتقوا اگه در ما تقویت بشه

مکر دشمن همگی پوچ وبی خاصیت مشه

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 16 دی 1390

بسمه تعالی

زبان حال حیدر نیکوکار که به سفارش خودش سروده شد

          خدایا کاش من یگدانه بودم

عزیزمادر ودور دانه بودم

کمی علم وسواد میشودنصیبم

شریف و عالم وفرزانه بودم

ویامشغول درکسب وتجارت

مدیر شرکت کارخانه بودم

ولی افسوس از روزتولد

ازاین بخت بدم یکشانه بودم

بری از مکتب ودرس ومعلم

خوش ازبازیِِ توپ دیوانه بودم    

چه ایام خوشی بود بچگیها

رها ازفکر خرج خانه بودم

چوآن گنجشگ غافل از زمستان

کجا درفکرآب ودانه بودم

شدم وارد چو در جمع جوانان

به فکر همسری نازدانه بودم    

ز بخت اولم مغموم گشم

مدام درفکر دفتر خانه بودم

خلاصه هرچه بودقسمت همین بود

که چندی بی سر وسامانه بودم      

گهی چاه کن گهی شاگرد بنّا

گهی دربان درکارخانه بودم     

تمام شغلهاراپیشه کردم

که هم روز مزد وهم سالانه بودم            

نبودم پایبند هیچ شغلی

حقیقت من چقدر دیوانه بودم          

نه اقبالی نه شانسی نه نصیبی

نه تدبیری خرد مندانه بودم         

گهی مستآجر و گه خانه بردوش

بساز بفروش ولی بی خانه بودم            

به خوش قولی وهم درعهد وپیمان

حکایت بودم وافسانه بودم      

به سرعت باغریبه می شودم دوست

چراکه من کمی پرچانه بودم

گهی درمسجد واهل عبادت

گهی سرمست ازپیمانه بودم 

به گاه رزم باصدام کافر

من آن رزمندهء جانانه بودم 

به محضی که به اهوازمی رسیدم

عقب گرد روبسوی خانه بودم     

ز نیکوکارها من بهترینم

که آنها شمع ومن پروانه بودم      

خلاصه دائمن ازخود بپرسم

خدارابنده بودم یانبودم

نخوردم مال کس راتابه امروز

که ازبازوی خود ماهانه بودم      

 

سُراینده جلال مظلوم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 اردیبهشت 1390

    بسمـــه  تعالــی

                 سفری داشتم به دامغان شرح آن دهم چه عالی

بهر کار رفته بودم گرتوبیکاری وبالی   

                مروری می کنم شرح سفر راشعرگونه

که تابرجانماند پرسشی حرفی سوالی

                پی  احداث یک سالن زنوع مرغداری

که تامحفوظ ماند مرغ ازچنگ شغالی  

               یکی سالن به ابعاد حدود هفده دربیست

که سقف ضربیش اجرا نمودم باستانی وهلالی

               مصا لح خوب وسرشار وفراوان

عجب خاکی عجب آجرسفالی

               ولی درحق سیمان ظلم می شد

چرا که ماسه هاشان نیست مالی

                به روستایی شدیم ساکن به نام صیدآباد

میان خانه های گنبدی دریک حوالی

                زصیدآباد وخانه تامحل کار شاید

دو فرسنگ راه بودا احتمالی

               نبود ازبهر ما این بُعد مشگل

که آسان کرده خودروجمله نقل وانتقالی

              زصاحب کار اگر احوال خواهی

نباشدبهرتفصیلش مجا لی

            سه تن باهم شریک وخویش بودند

که تابرهم زنند ما ل ومنالی

            یکی نامش حسین آن یک حسن بود

واما سومی چون من جلالی

           کمی هم بشنو ازمعمار باشی

که داءم پُز میداد باجیب خالی

          اگرچه صاحب خُلق خوشی بود

ندیدم هم چو اودربی خیالی

          حسین راستین فرزند قاسم

کمی چاق وتُپل صاحب جمالی

          الم می شد بساط چای هر روز

با یک کتری سیاه دود مالی

          که برروی اجاق آبش بجوشید

با قدری هیزُم وسیخ وسُخالی

          غنیمت کتریی مذکور اندرآن بیابان

دراین باره بود ضرب المثالی

          نهارو چاشت را ادغام کردیم وخلاصه

که مرسوم است این برنامه آنجا دیرسالی

          زبس خوردیم آنجا هلوا ارده

زگرمی صورتم شد خال خالی

           لذیذ وبی نظیرنان محلیش

که پخت همچو نان درمشهداست امرم محالی

            به مالطف فراوان می نمودند

به نسبت مردمان آن اهالی

           رؤف ومهربان اهل رفاقت

صدیق وصاحب فضل وکمالی

          شده یک خاطره شبها صید آباد الحق

صفای کرسی وضرب کمانچه جایتان جداًخالی

           پی احوال پرسی می زدم زنگی به مشهد

که تاجویا شوم از خانه واهل وعیالی

           سفا رش می نمودم همسرم را

که ازهجر وفراغ من ننالی

           من اینجا سالم وسرحال وشادم

نمی باشد به لطف حق ملالی

          نهایت شد تمام آن کار و وصفش

ولی شعرم بماند چون نهالی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 اردیبهشت 1390

{بیا بریم شهر}

 

بیابریم شهرکدوم شهرهمونشهری که کار داره هابله

شغلهای جور وا جور بسیار داره ها بله

نون خشگی نمکی. میشی پولدار الکی

کلی سود   یک  بسته سیگار داره هابله

بیابریم پارک کُدوم پارک همون پارکی  که سپیدار داره ها بله

روی میزهاش آدمهای بیکار داره ها بله

دخترهای بانمک.سوارچرخ وفلک

جون رپش عجب  شلوار داره ها بله

بیابریم فیلم کدوم فیلم همون فیلمی که عبدی بازی کرده ها بله

باهنرمندی چه صحنه سازی کِرده ها بله    

دامن جوراب به پاش.سرخابم روی لباش

نازو غمزه بی حدو بسیارداره هابله

بیا بخورنون چه نونی همون نونی که سوخته  یاخمیره هابله

درد دل میشی ازاون  نونی که   فطیره هابله         

بسکه وایسادُم توصف.زیرپام رویید علف

نون شهری خوردن این حرفا رَداره ها بله        

بیابشین کج بگو راست کجاداره صفا

توی شهرَ یا روستابهترین آب وهوا

توخیابونها شلوغ.داد وفریاد دود وبوق

بلبل اندر روستا خوش نغمه هاداره بله     

 

 

سُراینده جلال مظلوم

 

 

 

          

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 15 اسفند 1389


( کل صفحات : 2 )    1   2   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی